Formy pomocy

Magazyn
podstawowy
Program
POPŻ FEAD
Działania
towarzyszące
Pogotowie
duchowe

Magazyn podstawowy

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PO PŻ FEAD
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.056 zł dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
  • – Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności
  • – Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Kraków przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Stowarzyszeniu MAYDAY. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
  • – Przygotowania posiłków,
  • – Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
  • – Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
  • – Zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.
PODPROGRAM 2019
Podprogram 2019 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących. OKRES WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: wrzesień 2019 – czerwiec 2020
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.
Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 50,5 kg na osobę, w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1) groszek z marchewką 3,2 kg,
2) fasola biała 3,2 kg,
3) koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
4) buraczki wiórki 1,05 kg,
5) powidła śliwkowe 1,80 kg,
6) sok jabłkowy klarowany 4l
2. Artykuły skrobiowe:
7) makaron jajeczny 4,50 kg,
8) makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,
9) ryż biały 3 kg,
10) kasza gryczana 1,50 kg,
11) herbatniki maślane 0,80 kg,
3. Artykuły mleczne:
12) mleko UHT 7 l,
13) ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4. Artykuły mięsne:
14) szynka drobiowa 2,70 kg,
15) szynka wieprzowa mielona 1,80 kg, Informujemy że po 2 nieudanych przetargach ostatecznie zrezygnowano z szynki wieprzowej. IZ skorygowała Wytyczne w tym zakresie.
16) pasztet wieprzowy 0,48 kg,
17) filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5. Cukier:
18) cukier biały 4kg,
6. Tłuszcze:
19) olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe:
20) gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2018
W ramach Podprogramu 2018 Stowarzyszenie MAYDAY objęła wsparciem żywnościowym 253 osób przekazując 12,59650 ton żywności w formie1211 paczek.
Podsumowanie Podprogramu 2017
W ramach Podprogramu 2017 Stowarzyszenie MAYDAY objęło wsparciem żywnościowym 259 osób objętych pomocą żywnościową przekazując 16,19766 ton żywności wydanych w formie paczek 1628. We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności. Dodatkowo Stowarzyszenie MAYDAY obu podprogramach realizowało działania towarzyszące niefinansowe takie jak: spotkania opłatkowe, wielkanocne oraz niepodległościowe. Ponadto udzielano porad dla osób uzależnionych od alkoholu. Wszystkie działania odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia MAYDAY. Informacje były przekazywane bezpośrednio osobom potrzebującym podczas wydawania żywności strony www oraz portalu społecznościowego.

Działania Towarzyszące

Stowarzyszenie MAYDAY realizować będzie cykliczne działania:
  • wieczór patriotyczny,
  • poradnictwo dla osób uzależnionych,
  • spotkanie opłatkowe.
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich podopiecznych. Osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Warsztaty przeznaczone dla osób które odbierają pomoc żywnościową.

Kryzysowe Pogotowie Duchowe

W czwartki w godz. 18:30 – 20:00 w konfesjonale dyżuruje ks. Wojciech Nitka. Nie tylko spowiedź – również rozmowa.