Statystyki

Realizacja programów żywnościowych w latach 2016-2018

Dane statyczne z realizacji programów żywnościowych podane w kilogramach
Dane statyczne z realizacji programów żywnościowych podane w złotówkach